Fagkurs

Praktisk kurs i formidling

Praktisk kurs i formidling er et dagskurs for helsepersonell som underviser pasienter/brukere og pårørende eller underviser og informerer kollegaer.

28.
mai
2024
  1. 28. mai 2024, 08:30 - 16:00

Tid og sted

Når

  1. 28. mai 2024, 08:30 - 16:00

Type arrangement

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

Spesialitet

Veiledning

Arrangør

Lærings- og mestringsenteret i Rehabiliteringsklinikken i samarbeid med Regional ressurs for opplæring av pasienter og pårørende i Midt-Norge.

Hvor

1902-bygget

Påmelding

Frist for påmelding: 13. mai 2024

Hvorfor delta på kurs

Kurset passer for deg som vil bli bedre på å formidle. Hensikten er at du skal få videreutvikle deg som underviser og bli tryggere i en formidlingsrolle. Her får du praktisk trening i å presentere, tips og råd.

Kurset passer for fagpersoner og helsepersonell og er relevant for alle som arbeider utadrettet mot pasienter, pårørende og andre fagpersoner.

Om kurset

Kurset starter med en teoridel. Hoveddelene av kurset består av dialogøving og det å selv holde en presentasjon, se andre holde presentasjoner, se seg selv filmet på mobilkamera, samt få og gi tilbakemeldinger. Tidligere hadde dette kurset tittelen Kurs i presentasjonsteknikk.

Forberedelser

Du som deltaker må i forkant av kurset forberede en kort presentasjon med selvvalgt tema og presentasjonsform. Temaet kan for eksempel være noe fra arbeidsplassen din eller en presentasjon om en fritidsaktivitet. Det er hvordan du presenterer temaet som er hovedfokuset. Mer informasjon om dette vil du få ved påmelding.

Det blir lagt opp til en uhøytidelig, spennende, krevende og morsom læringsopplevelse. Fokus i kurset er kommunikasjon mellom mennesker i en undervisningssituasjon, og det vil ikke bli lagt stor vekt på tekniske hjelpemidler. Ved behov kan man utvikle egne kurs med tanke på digital informasjon dersom interessen er stor.

Kursleder er rådgiver Camilla Eidså Kleppe, regional ressurs for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Midt-Norge (ROPP) i samarbeid med fagkontaker ved lærings- og mestringssenteret i rehabiliteringsklinikken, St. Olavs hospital.

«Dette var mye morsommere enn jeg trodde» (tidligere deltaker). 
«Den praktiske delen var viktig for å bli mer kjent med seg selv og sin måte å presentere på, samt se andre i samme situasjoner for å forstå forskjellen på oss fagpersoner» (tidligere deltaker på formidlingskurs ved UNN). 

Program

Program Praktisk kurs i formidling 28.mai 2024.pdf

Påmelding

Vi legger vekt på å skape en trygg ramme for å holde sin presentasjon. Det er derfor lagt opp til at kurset ikke har for mange deltakere, maksimum 10 deltakere på hvert kurs.

Påmelding blir lagt på Læringsportalen når kurset nærmer seg.

Kontakt lærings- og mestringssenteret på tlf. 72 57 13 03 ved spørsmål.

Kostnader og lunsj

Kurset er gratis. Det blir servert kaffe, te og litt frukt. Deltakere dekker selv lunsj (ta med matpakke eller kjøp i kantine).

Godkjent som meritterende kurs

  • Kurset er godkjent av Norsk Fysioterapeutforbund med 6 timer. Kurset kan, sammen med mastergrad, benyttes i oppbygging av spesialistkompetanse og ved fornyelse av relevant spesialistgodkjenning.
  • Kurset er godkjent av Bioingeniørfaglig institutts spesialistgodkjenning for bioingeniører (NITO) med 8,5 timer/poeng. 
  • Kurset er godkjent av Norsk sykepleierforbund (NSF) med totalt 5 timer Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordning klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.

 

 

Kontakt

Andre datoer