Avdeling for klinisk farmakologi

Analyserepertoar rusmidler

​Ved analyse av rusmidler i urin, kan en velge fritt mellom ferdig oppsatt analysepakke og enkeltanalyser. Dersom kun deler av analysepakken ønskes, krysses det av i rubrikken foran ønsket analyse.
For mer informasjon om de enkelte analyser, se Brukerhåndboka

AnalysegruppeSubstanser/metabolitter som påvises​A= Akkrediterte analyser
​Alkoholer​Etanol​A
​ ​ ​ ​ ​ ​​Etanolmetabolitt EtS​A
​Etanolmetabolitt EtG​A
​Metanol (på forespørsel)​-
​Isopropanol (på forespørsel)​-
​Aceton (på forespørsel)​-
​Etylenglycol (på forespørsel)​-
​Amfetamin/ Amfetaminlignende ​ ​ ​ ​​Amfetamin​A
​Metamfetamin​A
​MDMA (Ecstacy)/ MDA​A
​PMMA/ PMA​A
​Efedrin​A
​Barbiturater (screen)​-
​Barbiturater ​ ​ ​ ​ ​​Butalbital​-
​Fenobarbital​-
​Heksobarbital​-
​Pentobarbital​-
​Secobarbital​-
​Thiopental​-
​Benzodiazepiner ​ ​ ​ ​ ​​Diazepam​A
​Oxazepam​A
​Flunitrazepam​A
​Nitrazepam​A
​Klonazepam​A
​Alprazolam​A
​Cannabis ​​(THC-COOH)​A
​Syntetiske cannabinoder​-
​Fleinsopp​Psilocin​-
​GHB​Gammahydrolsybutyrat​-
​Ketamin​Ketamin​A
​Ketobemidon​Ketobemidon (kun serum)​-
​Khat​Kathin​-
​Kokain​Benzoylegonin​A
​LSD​LSD​-
​Ritalinsyre (Metylfenidat- metabolitt)​Ritalinsyre (Metylfenidat- metabolitt)​-
​Opioider ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​6-MAM (Heroin- metabolitt)​A
​Morfin​A
​Morfin-3-glukuronid​A
​Morfin-6-glukuronid​A
​Kodein​A
​Kodein-6-glukuronid​A
​Etylmorfin​A
​Oksykodon​A
​Petidin​A
​Tramadol/ O-Desmetyl-
tramadol
​A
​Fentanyl​A
​Buprenorfin​A
​Metadon​A
​Pregabalin​Pregabalin​-
​Zolpidem​Zolpidem​-
​Zopiklon​Zopiklon​-
Sist oppdatert 26.01.2024