Brukerhåndbok Medisinsk mikrobiologi

Apekopper

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Indikasjon for prøvetaking

  • ​Symptomer som gir mistanke om infeksjon med apekopper
  • Seksuell kontakt med påvist eller mistenkt tilfelle av apekopper de siste 21 dagene, og med symptomer som kan passe med infeksjon med apekopper

​​​Prøvemateriale

  • Vesikkel/vesikkelinnhold, sårsekret og/eller skorpe*
  • Nasofarynksprøve og/eller halsprøve
  • Rektumprøve
  • Andre prøvematerialer etter avtale med laboratoriet

​*Anbefalt er penselprøve fra huderosjon eller punktert vesikkel/blemme, eventuelt vesikkelvæske/aspirat (50-100 mikroliter). Prøven sendes på virustransportmedium (UTM). Hudbiopsi(blemmetak/hudavskrap er alternative prøvematerialer. 

Transportmedium

Virus transportmedium (UTM) i egen transporthylse. Transporthylsen må merkes tydelig med "Apekopper".

Forsendelse

P​røvebeholder må desinfiseres på utsiden og legges i egen transporthylse før transport. Husk å merke både prøven og transporthylse tydelig med "Apekopper". Prøven sendes per post som kategori B fra rekvirenter utenfor sykehuset. For pasienter innlagt i sykehus sendes prøven i rørpost. Ved personlig overlevering, leveres den i Servicetorget,  Laboratoriesenteret. For legekontor som er tilknyttet Hente- og bringetjenesten blir de hentet samtidig med andre prøver. 

​Prøvebe​​handling

Prøven oppbevares i romtemperatur. 

Metode

In-house PCR, ikke akkreditert analyse. 

Svar​​tid
1-3 dager

Aktuelle lenkerSist oppdatert 21.12.2023