Blodbestilling

All rekvirering av blodprodukt skal gjøres av lege som har ansvar for behandling av pasienten.

Bestilling skal foretas skriftlig på «Rekvisisjon for AVDELING FOR IMMUNOLOGI OG TRANSFUSJONSMEDISIN» (grønn rekvisisjon). Rekvisisjonene leses optisk. Optisk lesing krever originalkvalitet på rekvisisjonen, og kopierte rekvisisjoner må derfor håndteres manuelt.  Rekvisisjonene på våre nettsider må av den grunn kun benyttes i nødsfall. Bestill rekvisisjon her.

  • Indikasjon for blodtransfusjonen skal oppgis på rekvisisjonen.
  • Oppgi telefonnummer som blodbanken kan kontakte rekvirenten på.
  • Oppgi utleveringsdato og forsendelsesmåte under «Kliniske opplysninger».
  • Kontakt Blodbanken på telefon 72 57 31 28 eller vakthavende bioingeniør 72 57 31 74, og avtal endelig forsendelsesmåte/tid.
Sist oppdatert 22.05.2023