Forsendelse og oppbevaring

Taxi: Rekvirenten må selv sørge for avtale med transportør og varsle blodbanken om transportmiddel ved forsendelsen.
Buss, tog og båt: Rekvirenten oppgir når og fra hvor transport går, så sørger Blodbanken for å bestille sykehusportør eller evt taxi til avgangsstedet. Rekvirent må selv sørge for at blodforsendelsen blir mottatt på ankomststedet.
Transporten faktureres rekvirenten. 

Erytrocytter oppbevares normalt i temperturovervåkede blodbankskap.
Blodbanken pakker erytrocyttkonsentrat(ene) i egnede transportkasser, med fryseelement for å holde temperaturen på 2-9°C. Erytrocyttkonsentrat(ene) kan da oppbevares i uåpnet transportkasse, i inntil 6 timer. Erytrocyttkonsentrat skal aldri oppbevares i vanlig kjøleskap! 

Oppbevaringsbetingelsene for erytrocyttkonsentrat overvåkes ved temperaturindikatorer som gir fargeomslag fra hvit til rød, hvis temperaturen i blodposen har oversteget  +10°C.
Temperaturindikatoren slår om etter 10-15 minutter i romtemperatur.   

 

Illustrasjon
Temperaturindikator ok (hvit kjerne)
Illustrasjon
Temperaturindikator ok

 

 

 

 

 

Illustrasjon
Rød kjerne - temperaturindikator ikke ok
Illustrasjon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transportkassen med erytrocyttkonsentrat bør stå uåpnet inntil det er klart for transfusjon. 
Transfusjonen må være avsluttet innen 4 timer etter at konsentratet er tatt ut av transportkassen!

Ved åpning av transportkassen må mottaker forsikre seg om at:

At blodproduktet er utgitt til riktig pasient. Sjekk fullt navn.
Antall enheter stemmer med bestilling.
Utløpsdato ikke er passert.
Produktene ikke er skadet (hemolyse) eller har lekkasje.
Temperaturindikator (erytrocyttkonsentrat) ikke har slått om fra hvit til rød 
Kontakt Blodbanken ved erytrocyttkonsentrat med rød temperaturindikator.
Les informasjonen som følger med forsendelsen.  

Gi Blodbanken beskjed umiddelbart, dersom de tilsendte erytrocyttkonsentratene ikke skal brukes!

Sist oppdatert 22.05.2023