Avdeling for klinisk farmakologi anbefaler at konsentrasjonsmålinger av direkte orale antikoagulanter (DOAK; apiksaban, rivaroksaban og edoksaban) gjøres i plasma og ikke i serum

For elektroniske rekvirenter (RoS eller IHR) vil riktig prøveglass komme opp automatisk.

Publisert 19.02.2021
Sist oppdatert 29.01.2023

Studiene som ligger til grunn for de veiledende referanseområdene for disse legemidlene er alle basert på plasmaprøver. For de aller fleste legemidler er konsentrasjonene i serum og plasma sammenlignbare. Over tid har vi imidlertid blitt klar over at serumkonsentrasjonene av rivaroksaban, apiksaban og edoksaban ligger noe høyere enn plasmakonsentrasjonene. I gjennomsnitt dreier det seg om ca. 40 % høyere for rivaroksaban og ca. 20 % høyere for apiksaban og <20 % høyere for edoksaban. Disse forskjellene kan være store nok til å kunne ha betydning for fortolkning av prøvesvarene i noen tilfeller. 

Fra 01.03.21 anbefaler vi derfor at prøver som ønskes analysert for DOAK-konsentrasjoner sendes som citratplasma. For elektroniske rekvirenter (RoS eller IHR) vil riktig prøvetakingsglass komme opp automatisk.

Ta kontakt med avdelingen på telefon 72 82 91 00 ved eventuelle spørsmål.