Farmakogenestiske analyser - CYP2C19

​Ca. 4 % i befolkningen har genvarianter som medfører at de mangler aktivt enzym. Disse såkalte langsomme metabolisører, får høye konsentrasjoner av aktuelle legemidler, https://www.legemiddelhandboka.no/G6.1/Tabeller, i regelen med økt risiko for bivirkninger/toksiske effekter ved vanlig dosering.

Noen prosent i befolkningen har genvarianter som medfører at de har ekstra høy enzymaktivitet. Disse personene, såkalte ultraraske metabolisører, får lave konsentrasjoner av aktuelle legemidler, https://www.legemiddelhandboka.no/G6.1/Tabeller, i regelen med manglende effekt ved vanlig dosering.
 
For legemidler som er inaktive i seg selv men som må bryets ned til aktiv metabolitt via CYP2C19, som klopidogrel, blir situasjonen omvendt av den som er beskrevet over: Langsomme metabolisører produserer ikke aktiv metabolitt og får manglende effekt av legemidlet, mens ultraraske metabolisører produserer ekstra mye aktiv metabolitt med mulig økt risiko for bivirkninger.
 
For protonpumpehemmere er det vist av de som har genetisk bestemt nedsatt metabolsk kapasitet faktisk kan ha en fordel behandlingsmessig, siden den høyere konsentrasjonen vil gi en bedre terapieffekt uten at det øker av risikoen for bivirkninger. Trolig skyldes dette legemiddelgruppens store terapeutiske bredde.
 

Indikasjon for prøvetaking

Bivirkninger ved lave doser, manglende effekt ved høye doser, lav eller høy serumkonsentrasjon i forhold til dosen. Analysen er spesielt aktuell ved bruk av klopidogrel.
 

Det analyseres for følgende varianter i DNA:

Varianter som gir nedsatt eller manglede enzymaktivitet:
*2 (c.681G>A), rs. 4244285
*3 (c.636G>A), rs. 4986893
*4 (c.1A>G), rs. 28399504
Varianter som gir økt enzymaktivitet:
*17 (c.-806C>T), rs 12248560
 
Hvis ingen av de ovennevnte variantene påvises, angis resultatet som *1
 
Referansesekvens: NG_008384.2;  NM_000769.2


Aktuelle lenker

 

Sist oppdatert 29.11.2023