Farmakogenetiske analyser - 5-HTTLPR (SLC6A4)

SLC6A4 er navnet på det genet som koder for serotonintransportøren. Selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) og noen andre antidepressive legemidler (serotonin- og noradrenalinreopptakshemmere, de fleste trisykliske antidepressiva) virker ved å blokkere denne transportøren. Dermed reduseres reopptaket av serotonin fra synapsene i hjernen med økt konsentrasjon av serotonin i synapsespalten som resultat.

5-HTTLPR (serotonin-(5-HT)-transporter-linked polymorph region) er navnet på et spesielt område i dette genet. I dette området finnes det en repeterende sekvens, og lengden på denne bestemmer om allelet defineres som S («short») eller L («long»).


Det korte allelet genet (S) gir opphav til mindre transkripsjon av genet en det lange allelet (L). Dette betyr at pasienter med genotypen L/L vil ha et kraftigere uttrykk av serotonintransportører enn de med genotypen L/S, som igjen vil ha et kraftigere uttrykk enn de med genotypen S/S.

I norsk befolkning er det 15-25% som har genotypen S/S, 45-50% som har genotypen L/S og 25-35% som har genotypen L/L.


Genotype S/S er assosiert med en noe dårligere effekt av SSRI-preparater enn genotype L/L og L/S. I meta-analyser har ca. 45% med genotype S/S fått respons ved behandling med selektive serotoninreopptakshemmere, sammenlignet med ca. 60% med genotype L/L og L/S. Denne forskjellen er statistisk signifikant, men så liten at det er stilt spørsmål ved hvor stor nytteverdi et gitt analysesvar vil ha når det gjelder å veilede videre behandling. Det har også vært gjort studier som antyder at genotype S/S kan øke risikoen for ulike bivirkninger ved behandling med SSRI-preparater, men dette er usikkert og data er motstridende.


Indikasjon for prøvetaking

Nedsatt effekt av selektive serotoninreopptakshemmere.


Det analyseres for følgende varianter i DNA:

L (langt allel)
S (kort allel)
 
Referansesekvens: NG_011747.2   NM_001045.5


Aktuelle lenker

 

Sist oppdatert 24.04.2024