Farmakogenetiske analyser - CYP3A5

​Siden det store flertallet av individer i vesteuropeisk befolkning mangler aktivt CYP3A5, spiller dette enzymet en lite viktig rolle for legemidler som metaboliseres via CYP3A-enzymer; det nær beslektede CYP3A4 er det dominerende enzymet. For de aller fleste legemidler som brytes ned av CYP3A4 og CYP3A5, er dessuten CYP3A4 langt viktigere enn CYP3A5 for å kunne forutsi den totale nedbrytningshastigheten.

Det er derfor i de aller fleste tilfeller lite nyttig å analysere for CYP3A5. Unntakene er noen legemidler med liten terapeutisk bredde, som takrolimus og eventuelt ciklosporin.

Det undersøkes for én variantallel som gir nedsatt enzymaktivitet, *3. I vesteuropeisk befolkning er ca. 80-90 % homozygote for denne varianten. Anbefalt dosering av legemidler som metaboliseres av CYP3A5, er derfor tilpasset disse individene. Dette betyr at individer som uttrykker CYP3A5 (har genotype *1/*1 eller *1/*3) kan ha behov for uvanlig høye doser med disse legemidlene.


Indikasjon for prøvetaking

Manglende effekt ved høy dosering eller lav serumkonsentrasjon i forhold til dosen ved bruk av noen legemidler som brytes ned av CYP3A5, spesielt takrolimus. Eventuelt kan det også være aktuelt å teste før oppstart. I slike tilfeller bør resultatet fra CYP3A5-gentypingen vurderes sammen med resultatet fra CYP3A4-genotypingen. Vi analyserer alltid for begge genene samtidig.


Det analyseres for følgende variant i DNA:

Variant som gir nedsatt enzymaktivitet:
*3 (c.219-237 A>G; 6986 A>G), rs776746
 
Hvis denne varianten ikke påvises, angis resultatet som *1
 
Referansesekvens: NM_000777.4;  NG_007938.1


Aktuelle lenker

Sist oppdatert 29.11.2023