Farmakogenetiske analyser - OATP1B1 (SLCO1B1)

​Organisk aniontransportør-polypeptid-1 (OATP1B1) er et transportprotein som pumper legemidler over cellemembraner. Genet som koder for dette proteinet kalles SLCO1B1 (solute carrier organic anion transporter 1B1).

Transportøren er spesielt viktig for å pumpe kolesterolsenkende legemidler i gruppen statiner inn i leverceller, der de både utøver sin virkning og blir gjenstand for metabolisme. Når pumpen fungerer dårlig, øker plasmakonsentrasjonen av statiner og risikoen for muskelbivirkninger øker. Det er genvarianten 521C som reduserer pumpeaktiviteten.

Pasienter som er heterozygot for 521C (ca. 30 % i befolkningen) har en moderat økt risiko for muskelbivirkninger ved behandling med simvastatin eller atorvastatin. Ved muskelbivirkninger kan det overveies å velge et statin som er mindre avhengig av denne transportøren for å bli inaktivert, som for eksempel fluvastatin, pravastatin eller rosuvastatin.
 
Pasienter som er homozygot for 521C (ca. 3 % i befolkningen) har en kraftig nedsatt aktivitet i OATP1B1-transportøren, med en betydelig økt risiko for muskelbivirkninger ved behandling med simvastatin eller atorvastatin. Pasienten bør fortrinnsvis behandles med et statin som lite avhengig av denne transportøren for å bli inaktivert, for eksempel fluvastatin.


Indikasjon for prøvetaking

Muskelbivirkninger ved behandling med simvastatin eller atorvastatin.


Det analyseres for følgende varianter i DNA:

Variant som gir nedsatt/manglende pumpeaktivitet:
c.521T>C


Aktuelle lenker

>

 

Sist oppdatert 29.11.2023