Farmakogenetiske analyser - TPMT

​Tiopurin-metyltransferase (TPMT) metaboliserer det immundempende legemidlet azatioprin og kreftmidlet merkaptopurin. I tillegg metaboliseres også tioguanin av TPMT.

I vesteuropeisk befolkning er 0,3-0,6 % homozygote for inaktiverende genvarianter, noe som fører til manglende enzymaktivitet. Disse individene får svært høye plasmakonsentrasjoner med økt risiko for alvorlige, til dels dødelige, bivirkninger ved normal dosering av azatioprin/merkaptopurin. De må behandles med en ekstremt lav dose, for eksempel 1/10 av vanlig døgndose med merkaptopurin, men da kun gitt tre dager per uke og ikke daglig. På indikasjonen immunsuppresjon bør et annet middel enn azatioprin foretrekkes.

Ca. 10 % i vesteuropeisk befolkning er heterozygote for inaktiverende genvarianter og får en lett til moderat nedsatt enzymaktivitet (30-80 % av normal enzymaktivitet), noe som gir en viss økning i plasmakonsentrasjonen av legemidlene ved normal dosering og en økt bivirkningsrisiko.


Indikasjon for prøvetaking

Bør utføres før behandlingsstart med azatioprin/merkaptopurin.


Det analyseres for følgende varianter i DNA:

Varianter som gir nedsatt/manglende enzymaktivitet:
*2: (c.238G>C; p.Ala80Pro), rs1800462
*3B (c.460G>A; p.Ala154Thr), rs1800460
*3C (c.719A>G; p.Tyr240Cys), rs1142345
*3A (*3B og *3C på samme allel)
 
Hvis disse variantene ikke påvises, angis resultatet som *1
 
Referansesekvens: NG_012137.2


Aktuelle lenker 

Sist oppdatert 29.11.2023