Farmakogenetiske analyser - VKORC1

​Vitamin K-epoksid-reduktase kompleks-1 (VKORC1) er det enzymet som warfarin virker på ved å hemme. Dermed vil det dannes mindre aktivt vitamin K, og nivåene av de vitamin K-avhengige koagulasjonsfaktorene (II, VII, IX, X) synker.

I norsk befolkning er 10-15 % homozygote for en genvariant som gjør dette enzymet svært følsomt for warfarin. Disse individene får betydelig økt INR med tilhørende økt risiko for alvorlige, til dels dødelige, blødninger ved behandling med vanlige standarddoser med warfarin.
30-40 % er heterozygote for den aktuelle genvarianten. Også disse individene får økt INR med tilhørende økt risiko for blødninger ved behandling med vanlige standarddoser med warfarin, men risikoen er mindre enn hos de som er homozygote for mutasjonen.


Indikasjon for prøvetaking

Høy INR i forhold til dosen; kan også overveies utført før behandlingsstart.


Det analyseres for følgende varianter i DNA:

Variant som gir økt følsomhet for warfarin:
c.-1369G>A
 
 

Aktuelle lenker

Sist oppdatert 29.11.2023