Avdeling for medisinsk biokjemi, Østmarka

​Laboratoriet ved Østmarka er organisert i Laboratoriemedisinsk klinikk, Avdeling for medisinsk biokjemi. 

Kontaktinformasjon

Avdelingssjef Åshild Johansen Sørhaug, tlf. 725 73200
Seksjonsleder Hilde Hegseth, tlf. 725 73200
​Telefonnummer ved henvendelse til laboratoriet, 728 22997

Tjenestetilbud

Blodprøvetaking

Laboratoriet utfører blodprøvetaking av sykehusets inneliggende og polikliniske pasienter.
Åpningstidene for poliklinisk prøvetaking se


Analyser og undersøkelser

Medisinsk biokjemi

Crp i blod, serum og plasma
Hematologi (hemoglobin, erytrocytter, leukocytter, differensial telling av leukocytter, trombocytter, EVF, MCV, MCH, MCHC i blod og senkningsreaksjon)

Litium i serum
Urinundersøkelse (Urin strimmeltest, graviditetstest (HCG)

EKG

Omtale av de ulike analysene, se brukerhåndbok for fagområdet medisinsk biokjemi.

Analyser som ikke utføres ved Østmarka videresendes til Laboratoriesenteret, St. Olavs Hospital.


Sist oppdatert 09.10.2023