Avdeling for medisinsk biokjemi, Røros sykehus

​Laboratoriet ved Røros sykehus er organisert i Laboratoriemedisinsk klinikk, Avdeling for medisinsk biokjemi.


Kontaktinformasjon

Avdelingssjef  Åshild Johansen Sørhaug, tlf. 725 73200
Seksjonsleder  Hilde Hegseth, tlf. 725 73200
Telefonnummer ved henvendelse til laboratoriet, 728 23 241


Tjenestetilbud

Blodprøvetaking

Laboratoriet utfører blodprøvetaking av sykehusets inneliggende og polikliniske pasienter.
Åpningstidene for poliklinisk prøvetaking se


Analyser og undersøkelser

Medisinsk biokjemi

Blod i fæces
Crp i blod, serum og plasma
D-Dimer i blod
Hematologi (hemoglobin, erytrocytter, leukocytter, differensial telling av leukocytter, trombocytter, EVF, MCV, MCH, MCHC i blod og senkningsreaksjon)
Fritt kalsium i blod
Glukose i blod
Kalium i blod
Klorid i blod
Laktat i blod
Natrium i blod
PT- INR i plasma
Syre/base status (Blodgass)
Troponin T i blod
Urinundersøkelse (Urin strimmeltest, graviditetstest (HCG)


Omtale av de ulike analysene, se brukerhåndbok for fagområdet medisinsk biokjemi.


Analyser som ikke utføres ved Røros sykehus videresendes til Laboratoriesenteret, St. Olavs Hospital.

Blodbankvirksomhet

Terapeutisk tapping
Utlevering av blod

Sist oppdatert 17.04.2024