Avdeling for patologi og medisinsk genetikk fikk St. Olavs Hospitals forbedringspris for 2015

Avdelingen fikk prisen for sitt forbedringsprosjekt "Rett svar til rett tid". Resultatet av forbedringsprosjektet er en reduksjon i den gjennomsnittlige svartiden fra mellom 60 til 70 dager til 10 dager.

Publisert 20.09.2017
Sist oppdatert 28.02.2024

​Les mer om prisutdelingen på stolav.no