Brukerhåndbok Medisinsk mikrobiologi

Bakteriell pneumoni

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

​Mest aktuelle etiologiske agens

Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus og Legionella pneumophila.

Prøvemateriale/Prøvetaking

Ekspektorat, bronkialsekret eller bronkialskyllevann.
Hosteprøve og indusert sputumprøve tas om morgenen. Materialene går til aerob dyrkning. Mistanke om Legionella må oppgis ettersom dette vil kreve spesialundersøkelser (se avsnittet Legionellose).
Urinprøve (sterilt glass uten borsyre) til undersøkelse på legionella- og pneumokokk-antigen.
For sykehusinnlagte pasienter anbefales dessuten blodkultur.

Forsendelse

Sendes på sterile glass i romtemperatur. Oppbevares kjølig. Blodkultur på egne flasker.

Sist oppdatert 22.03.2024