Brukerhåndbok Medisinsk mikrobiologi

Bakteriell/ Purulent meningitt

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

​Mest aktuelle etiologiske agens

Akutt meningitt: Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, Listeria monocytogenes
Neonatal meningitt: Gruppe B-streptokokker (GBS), Listeria monocytogenes, Gramnegative stavbakterier.
Postoperativ meningitt: Staphylococcus aureus, koagulasenegative stafylokokker.
Sopp og tuberkulose kan være aktuelt i spesielle tilfeller. Ta kontakt med vakthavende mikrobiolog

Prøvemateriale

Spinalvæske. Blodkultur.

Metoder

Mikroskopi. Dyrkning. PCR (Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Listeria monocytogenes og GBS). Pneumokokk-antigen, evt Kryptokokk-antigen.

Forsendelse

Minst 2-3 ml spinalvæske i sterilt glass (mer ved spørsmål om tuberkuløs meningitt, helst 5-10 ml). Direkte utsæd på sjokolade- og blodskål kan gjøres av lege/sykepleier på klinisk avdeling. I så fall dryppes 2-3 dråper direkte på agaroverflaten. Sendes deretter til laboratoriesenteret med kurer.

Kommentarer

Ved spørsmål om soppmeningitt eller tuberkuløs meningitt må vakthavende mikrobiologi kontaktes.
Ved spørsmål om akutt meningitt på kveld/natt bør vakthavende mikrobiolog kontaktes for å sikre rask utsåing og evt. mikroskopi.

Sist oppdatert 30.03.2016