Laboratoriemedisinsk klinikk

Bestilling prøvetakingsutstyr og rekvisisjoner

​Prøvetakingsutstyr som bestilles sendes ut fra vår samarbeidspartner Logistikk og forsyning (LoF). Det tar normalt 3-5 virkedager fra dere sender inn bestillingen til utsendelse. 
 

Dersom dere opplever unormalt lang leveringsetid, feil ved bestillingen, eller har andre spørsmål rundt selve bestillingen ta kontakt med LoF på e-post HMN.provetakingsutstyr@stolav.no.    ​

Her kan du bestille nødvendig prøvertakingsutstyr og rekvisisjoner til bruk ved forsendelse av prøver til våre laboratorier. Alle vakuumrør har begrenset holdbarhet og utløpsdato er påført rørene. Av den grunn ber vi om at prøvetakingsutstyr bestilles for inntil 2 måneders forbruk. Varene er kostnadsfrie under forutsetning av at de benyttes til forsendelse av prøver til våre laboratorier. 

Prøvetakingsutstyr Lab Klinisk farmakologi

Bestillingsportal prøvetakingsutstyr Lab St. Olav Laboratoriesenteret​ 

Fraktetiketter (merket med L1) for bruk på fredager

Rett utfylling og merking av prøvene er en forutsetning for at prøver skal kunne analyseres og vurderes. Alle prøver skal ha tilhørende rekvisisjon. De vanligste prøvene laboratoriene tilbyr står på de ulike rekvisisjonsskjemaene. Ønske om andre analyser som står i Brukerhåndboken​ kan føres på rekvisisjonsskjemaet i tillegg.

Utfylling av rekvisisjoner​Rekvi​sisjonene til Immunologi og transfusjonsmedisin, Medisinsk biokjemi og Medisinsk mikrobiologi leses optisk. Optisk lesing krever originalkvalitet på rekvisisjonen, og kopierte rekvisisjoner må derfor håndteres manuelt. ​Last ned rekvisjoner her: 

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin​

Avdeling for klinisk farmakologi - legemidler og farmakogenetikk

Avdeling for klinisk farmakologi - rusmiddelanalyser

​Avdeling for medisinsk biokjemi​​

Avdeling for medisinsk biokjemi - Non-invasiv test (NIPT)

Avdeling for medisinsk genetikk

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

​Avdeling for patologi - Cytologi

Avdeling for patologi - Histologi​

Avdeling for patologi - Obduksjon​

Laboratoriet Orkdal sjukehus​

FISH/Biobank, Myelomatose

Samtykkeerklæring FISH/Biobank, Myelomatose​

 

  • Logistikk og forsyning, e-post forsyning@stolav.no for spørsmål knyttet til bestilling av prøvetakingsutstyr og rekvisisjoner for Lab St. Olav (Medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi, immunologi og transfusjonsmedisin, patologi) og lab Orkdal sjukehus

  • Kundekontakt Laboratoriemedisinsk klinikk, telefon 72 57 44 35, e-post kundekontakt.pht@stolav.no for spørsmål om bestillinger av fraktetiketter, forsendelseskonvolutter og annet
  • Avdeling for klinisk farmakologi, telefon 72 82 91 00, e-post farmakologi@stolav.no for spørsmål knyttet til alle bestillinger hos avdelingen

​​
Sist oppdatert 17.06.2024