Gjennomgått koronainfeksjon?

Blodbanken ønsker kontakt med givere som har gjennomgått COVID-19 (koronavirusinfeksjon)

Publisert 16.04.2020
Sist oppdatert 22.05.2023

Blodbanken ønsker å komme i kontakt med blodgivere som har blitt friske etter COVID-19-infeksjon. Vi gjennomfører en studie hvor vi ønsker å måle antistoff mot koronavirus hos givere som har blitt friske igjen. Noen av disse giverne vil etterhvert kunne bli bedt om å donere plasma som vil bli brukt i pasientbehandling for å hindre alvorlig førløp hos utsatte grupper.

Personer som har gjennomgått infeksjon med COVID-19 kan danne antistoff mot Koronavirus som gir beskyttelse (immunitet).  Overføring av plasma med slike antistoffer kan hindre alvorlig forløp av sykdommen hos pasienter med infeksjon og kan også beskytte utsatte pasientgrupper eller personell som er utsatt for smitte. 

Vi ønsker i første fase å undersøke om etablerte blodgivere som har gjennomgått COVID-19 infeksjon, har beskyttende antistoffer. Blodprøvene vil bli undersøkt med tanke på beskyttende effekt. Utvalgte givere vil senere kunne bli bedt om å donere plasma til en separat studie for bruk av plasma i pasientbehandling.

Vi ønsker at du melder deg til din lokale blodbank dersom du:

•                    Er godkjent blodgiver
•                    Har fått påvist infeksjon med COVID-19 (påvist i PCR-prøve tatt fra nese/svelg)

Vi ber blodgivere om å ta kontakt med lokal blodbank (via telefon eller mail) for å gjøre avtale om blodprøvetaking.

Interesserte blodgivere kan gi sitt samtykke ved å registrere seg på www.koronastudien.no (ClinicalTrials NCT04320732), noe som også gir oss en god oversikt over smittesituasjonen til den enkelte.