Registrering av personopplysninger

Blodbanken er pålagt å registrere bestemte personopplysninger på deg som blodgiver i sitt datasystem

For å bli blodgiver, må du registreres i blodbankens dataregister. Dette er nødvendig av flere årsaker:

  • Vi må ha mulighet til å komme i kontakt med våre blodgivere
  • Vi må kunne dokumentere at gjeldende regelverk er fulgt
  • Vi må ha oversikt over når den enkelte blodgiver har gitt blod tidligere
  • Vi trenger å lagre en del opplysninger om blodtyper og annet for å kunne velge riktig blod til den enkelte pasient
  • Vi er pålagt alltid å vite hvilken blodgiver som har gitt blod til bestemte blodprodukter

Les mer om hvilke opplysninger som blir registrert i Blodforskriften.


Du har krav på å få vite hva som er registrert om deg, og du kan kreve retting dersom feil informasjon skulle være registrert.

Lovverk og forskrifter som regulerer dette:

Blodforskriften

Veileder for transfusjonstjenesten

Personopplysningsloven

Les også mer på Datatilsynets nettside


 

Sist oppdatert 20.12.2016