Zikavirus og blodgivning

Virus som kan spres med mygg og som forekommer  blant annet i Mellom-Amerika , Sør-Amerika og enkelte områder i Asia. Spredning av Zikavirus overvåkes kontinuerlig. Er du i tvil om du har vært i berørt område, ta kontakt med blodbanken.

Kjell Rune Logan-Halvorsrud
Publisert 04.11.2016

For alle blodgivere

Har du oppholdt deg i områder med utbrudd eller økende forekomst av Zika virus, skal du avstå fra blodgivning i minst 28 dager (4 uker) etter hjemkomst.

Kvinnelige blodgivere

Har din mannlige seksualpartner blitt diagnostisert med Zika virus, eller han har oppholdt seg i områder med utbrudd eller økende forekomst av Zika virus siste 6 måneder, må du vente 7 måneder etter hans hjemkomst før du kan gi blod.