Avdeling for klinisk farmakologi

«Bredt substanssøk» i urin, serum og blod

Avdeling for klinisk farmakologi kan tilby analyse av urin, serum og blod med en spesifikk, kvalitiativ analysemetodikk (LC-QTOF-MS) som søker mot et stort bibliotek av substanser.  Analysemetoden, kalt «bredt substanssøk» kan i prinsippet påvise flere tusen ulike rusmidler og legemidler.

​​​Bruksområde 

Bredt substanssøk i biologiske prøver kan være aktuelt i følgende tilfeller: 

  • Forgiftning med ukjent stoff
  • Mistenkt rusmiddelinntak men negativ screening for «vanlige» rusmidler
  • Kjent eller mistenkt inntak av stoff som det ikke finnes annen spesifikk analysemetode for

Analysemetoden er arbeidskrevende, og av den grunn relativt kostbar. Analysesvaret er kun kvalitativt (påvist/ikke påvist), og sensitiviteten er begrenset, slik at det kan være vanskelig å identifisere stoffer som foreligger i lav konsentrasjon. Av disse grunnene bør analysen kun brukes i tilfeller der det er av stor betydning å få identifisert et stoff, og hvor andre og mer egnede analysemetoder ikke er tilgjengelige. 

I noen tilfeller kan det også være aktuelt å analysere ikke-biologiske prøver. Det kan for eksempel dreie seg om behov for å identifisere et rusmiddelbeslag av ukjent type. 

Ved ønske om bredt substanssøk ønsker vi at avdelingen kontaktes på forhånd på telefon 72 82 91 00 eller vakthavende lege på telefon 917 06 522. Ta også kontakt på telefon eller e-post farmakologi@stolav.no​​ ved spørsmål angående bruk av disse analysene.​Sist oppdatert 26.01.2024