Brukerhåndbok medisinsk mikrobiologi - Listeriose

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Etiologisk agens
L. monocytogenes

Prøvemateriale/Prøvetaking
Blodkultur, spinalvæske, urin m.m. Perinatalinf.: urin, øre, nese og hals fra nyfødte, vaginalsekret, fostervann, placenta og fæces fra moren

Forsendelse
Vanlige transportmedier.

Sist oppdatert 21.12.2023