Brukerhåndbok medisinsk mikrobiologi

Diarè/ Gastroenteritt, voksne og barn

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Mest aktuelle etiologiske agens

Bakterier: Campylobacter spp, Salmonella spp, Shigella spp/Enteroinvasive E.coli (EIEC), Clostridium difficile, Yersinia enterocolitica, Enterohemorrhagisk E. coli (EHEC), Enterotoksigene E. coli (ETEC), Enteropatogene E. coli (EPEC), Vibirio cholerae
Virus: Norovirus GI og GII, rotavirus, adenovirus (serotype 40/41), astrovirus, sapovirus
Parasitter: Giardia lamblia, Cryptosporidium spp, Entamoeba histolytica
Reiseanamnese evt. kostanamnese er viktig.

Prøvemateriale/Prøvetaking

Fæces. Evt. mistenkt næringsmiddel sendes næringsmiddeltilsynets laboratorium.

Forsendelse

Alle fæcesprøver skal sendes på to prøverør; en fecalSwab (Copan) og ett sterilt glass uten tilsetning. Sendes i romtemperatur.

Kommentarer

Ved diaretilstander utføres rutinemessig en bred PCR-screening for bakterier, virus og parasitter. Ved positiv PCR vil aktuelle bakterier bli forsøkt dyrket. For kontrollprøver etter tidligere funn av tarmpatogene bakterier, vil kun dyrkning bli utført.  Det er viktig å informere om hvilket agens som ønskes kontrollert.
Dersom det kun er ønskelig med norovirus-PCR (utbrudd) eller Clostridium difficile PCR, kan dette rekvireres separat.
Ved ønske om undersøkelse for andre parasitter enn Giardia lamblia, Cryptosporidium spp og Entamoeba histolytica, må dette rekvireres separat.  Parasittundersøkelse rekvireres primært etter reise til tropiske land eller land med lav sosioøkonomisk status.

Sist oppdatert 19.01.2024