Brukerhåndbok Medisinsk mikrobiologi

Dype infeksjoner/ anaerobe infeksjoner

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Mest aktuelle etiologiske agens

Stafylokokker, streptokokker og gramnegative staver. Pasteurella spp. etter bittskader.
Clostridium spp., Bacteroides spp., Prevotella spp., Porphyromonas spp., peptostreptokokker, fusobakterier.

Prøvemateriale/Prøvetaking

Puss/sekret fra abscesser og serøse hulrom, fra illeluktende, gassdannende, nekrotiserende sårinfeksjoner. Biopsier og autopsier. Evt. punksjon og aspirasjon (Mest mulig materiale med minst mulig luftkontakt). Sendes til aerob og anaerob dyrkning.

Forsendelse

Sterilt glass (mest mulig fullt). I aspirasjonssprøyten med påsatt forseglingstopp.  Aspirat sprøytet ned på stuart transportmedium dersom rask forsendelse eller utsæd ikke er mulig. Biopsier i Stuart transportmedium. Unntaksvis pensel i transportmedium, og da alltid kun når annet prøvetakingsutstyr ikke lar seg anvende.

Kommentar

Send alltid puss eller væske der dette er mulig. Penselprøver er kun egnet der puss eller væske ikke finnes.

Sist oppdatert 21.12.2023