Brukerhåndbok medisinsk mikrobiologi

Eksanthem, enanthem (makulopapuløst utslett)

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Mest aktuelle etiologiske agens

Enterovirus, parvovirus B 19, humant herpesvirus 6 (HHV6), Epstein-Barr-virus, orf-virus, i sjeldne tilfeller rubellavirus eller morbillivirus (meslingevirus).

Prøvemateriale

Hals/svelgprøve, tillegg av fæces ved enterovirus-mistanke. Biopsi/avskrap av mistenkte orf-lesjoner.

Forsendelse

Prøver på pensel i transportmedium kan sendes i romtemperatur. Feces sendes på sterilt glass uten tilsetning, helst avkjølt. Serum kan sendes i romtemperatur.

Kommentarer

Serologi tilbys for EBV, parvovirus B19 morbillivirus og rubellavirus.
PCR på halsprøve tilbys for enterovirus, parvovirus B19, HHV-6, EBV og morbillivirus.
Rubella- og morbillidiagnostikk er ikke indisert som rutineundersøkelse – mest aktuell i utbrudds- sammenheng eller ved manglende vaksinering/ukjent vaksinasjonsstatus.

Sist oppdatert 19.01.2024