Brukerhåndbok Medisinsk mikrobiologi

Endoftalmitt, bakteriell og sopp

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

​Mest aktuelle etiologiske agens

Streptococcus spp., Haemophilus influenza, Staphylococcus spp, Gram-negative staver, Bacillus cereus (post-traumatisk), Propionibacterium acnes, Candida spp., diverse muggsopp.

Prøvemateriale

Væske fra corpus vitreum/forkammer til dyrkning (både aerob og anaerob dyrkning utføres rutinemessig). Soppdyrkning rekvireres i tillegg ved klinisk mistanke om soppinfeksjon. Ekstra prøvevolum er nødvendig dersom soppdyrkning skal utføres i tillegg til bakteriologisk dyrkning.  Direkte mikroskopi utføres for bakterier og sopp dersom tilstrekkelig mengde materiale er mottatt.

Forsendelse

Aspirat sendes på sterilt glass eller forseglet sprøyte til mikrobiologisk avdeling rett etter prøvetaking (rask transport er viktig). Ved prøvetaking utenom avdelingens åpningstid kontaktes vakthavende mikrobiolog.

Sist oppdatert 19.01.2024