Avdeling for klinisk farmakologi

Endring av referanseområde, eslikarbazepin (Zebinix), fra 10. februar 2017

Publisert 31.01.2017
Sist oppdatert 19.01.2024

​For antiepileptikumet eslikarbazepin (Zebinix®) har vi i mangel på god dokumentasjon hittil brukt et foreløpig referanseområde på 30-100 µmol/L. I tråd med nyere litteratur og i samråd med andre laboratorier i Norge vil Avdeling for klinisk farmakologi fra 10. februar 2017 bruke et område på 12-100 µmol/L. Bakgrunnen for det nye referanseområdet er en studie som viste at 63 pasienter som hadde bedring i anfallskontroll fikk målt serumkonsentrasjoner i dette området.
 
Referanse:
Svendsen T, Brodtkorb E, Reimers A, Molden E, Sætre E, Johannessen SI, Johannessen Landmark C. Efficacy, tolerability and pharmacokinetic variability of eslicarbazepine acetate in clinical practice. Epilepsy Res. 2016 DOI: 10.1016/j.eplepsyres.2016.12.001