Endringer IHR fra fredag 5. februar

Sykehuslaboratoriene i Helse Midt-Norge RHF er i en prosess med å skifte laboratoriedatasystemer. Den 6. februar 2021 vil laboratoriene i Helse Møre og Romsdal HF og Helse Nord-Trøndelag HF foreta et tilsvarende skifte, og dette vil i liten grad påvirke rekvirenter til St. Olav. Men vi vil likevel informere om følgende:

Det blir ingen nedetid for IHR hva gjelder rekvirering. Rekvisisjoner som sendes til laboratoriene i perioden fra fredag 5. februar kl. 17 til lørdag 6. februar kl. 16 får en midlertidig feilstatus i IHR, men vil behandles av laboratoriene ila lørdag 6 februar. Dette er altså som forventet, og rekvirentene trenger ikke foreta seg noe.

Noen analyser vil endre navn ved bestilling etter 6. februar. Det gjelder for eksempel P-hCG hvor man har laget to regionale varianter av denne analysen ved bestilling: P-hCG, graviditetsmarkør og P-hCG, tumormarkør. Man velger da hvilken variant man skal ha avhengig av problemstilling. Det er også en endring for bilirubin, konjugert og ukonjugert. Disse rekvireres sammen og man får svar på begge. Det er også laget en pakke for jern, TIBC, transferrin og transferrinmetning som erstatter de respektive enkeltanalysene. Sist oppdatert 06.01.2023