Endringer rutiner ved svangerskapsanalyser

Revidert rekvisisjon pr 01.02.17, versjon 806

01.09.16 ble versjon 805 av «Rekvisisjon for AVDELING FOR IMMUNOLOGI OG TRANSFUSJONSMEDISIN» tatt i bruk. Versjon 805 inneholdt vesentlige endringer i forbindelse med svangerskapsanalyser.

 

Uforutsett konsekvenser ved omlegging av rutiner for infeksjonsscreening av gravide, har imidlertid medført behov for en ny revidering pr. 01.02.17 (versjon 806).

 

Ved første prøve i svangerskapet (uke 12-16) gjeninnføres analysepakke for blodtyping og infeksjonsscreening. Analysepakken inneholder:

  • ABO- og RhD typing, blodtypeantistoffscreening
  • HIV, syfilis, Hepatitt B

Analysepakken krever to blodprøveglass:  

  • 6 mL EDTA og 6mL serum gel

 

I tillegg minner vi om at det skal sendes 2 stk 6mL EDTA ved oppfølging av RhD negative gravide i svangerskapsuke 24.

 

 

Versjon 806 av rekvisisjonen (art.nr 808287) er nå tilgjengelig for bestilling på www.stolav.no/bestill.
Rekvisisjonen er kostnadsfri for rekvirenten!
Vi ber dere bestille og ta i bruk nyeste versjon av rekvisisjonen, og kaste tidligere versjoner!

 

 

Vi beklager det inntrufne, og det merarbeidet dette skaper for dere!

Sist oppdatert 08.02.2017