Brukerhåndbok medisinsk mikrobiologi

Epiglottitt

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

​Etiologisk agens

H. influenzae

Prøvemateriale/Prøvetaking

Blodkultur

Sist oppdatert 19.01.2024