Avdeling for klinisk farmakologi

Etylglukuronid og etylsulfat i urin- og serumprøver - nyttige markører for nylig alkoholinntak

​Etter alkoholinntak fjernes alkoholen relativt raskt fra kroppen, og kan sjelden påvises særlig lenger enn 12 timer etter inntak. Videre kan etanol (alkohol) i noen tilfeller påvises som følge av mikrobiell dannelse i prøver fra personer som ikke har drukket alkohol. Etylglukuronid og etylsulfat (EtG og EtS) er omdanningsprodukter av etanol som utskilles fra kroppen betydelig langsommere enn etanol i seg selv, og er sikre markører for nylig alkoholinntak.

Avdeling for klinisk farmakologi har lenge analysert EtG og EtS i urinprøver. Analysen er velegnet til å overvåke og dokumentere alkoholavhold, for eksempel i forbindelse med førerkortsaker hvor dokumentert alkoholavhold er en forutsetning for å få tilbake førerretten. Urinprøve 1-2 ganger i uken, eventuelt supplert med stikkprøvekontroller, vil ofte være hensiktsmessig.

Vi har nå også mulighet til å analysere EtG og EtS i serumprøver. EtG og EtS har kortere påvisningstid i serum enn i urin, men påvisningstiden er likevel lengre enn for etanol i seg selv. Vi anbefaler derfor våre rekvirenter å sende urinprøver til analyse av EtG og EtS såfremt mulig, men dersom urinprøvetaking er vanskelig å få til, er EtG og EtS i serum et bedre alternativ enn å måle etanol.

I spesielle tilfeller kan analyse av etanol, EtG og EtS sammen brukes til å tidfeste et alkoholinntak. Vi anbefaler å ta kontakt med laboratoriet dersom dette er aktuelt.


Maksimal påvisningstid etter inntaksstopp

Små moderate inntak​Store/ gjentatte inntak
​Etanol​6 t​12 t
EtG/ EtS i serum​12 - 24 t​36 t
​EtG/ EtS i urin​2 - 3 døgn​5 døgn
Sist oppdatert 09.03.2021