Brukerhåndbok Medisinsk mikrobiologi

Feber og utslett hos barn

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

​Mest aktuelle etiologiske agens

Enterovirus, parechovirus, varicellavirus, parvovirus B19,
humant herpesvirus 6
Sjeldnere agens: rubellavirus, meslingevirus

Prøvemateriale

Halsprøve, vesikkelmateriale (vannkopper), serum (rubella og meslinger)

Forsendelse

Pensel i virustransportmedium. Kan sendes i romtemperatur.
Serum kan sendes i romtemperatur. Oppbevares kjølig.

Kommentarer

Ved spørsmål om vannkopper: Diagnosen stilles oftest klinisk. Ved tvil anbefales penselprøve fra vesikkelmateriale til PCR. Serologisk test benyttes til å vurdere immunitet i spesielle situasjoner.
Ved spørsmål om meslinger: Penselprøve fra hals til viruspåvisning med PCR anbefales i akuttfasen. Serologi anbefales i tillegg ved sykdomsvarighet over én uke.
Ved spørsmål om rubella: Ekstremt sjeldent i Norge i dag. Vårt laboratorium tilbyr kun serologisk test for dette viruset. Halsprøve til PCR videresendes til Folkehelseinstituttet.

Sist oppdatert 19.01.2024