Feil med optisk lesing av rekvisisjoner på Felles prøvemottak, Avdeling for medisinsk biokjemi

Vi har siden medio desember 2015 hatt store problemer med vår optiske leser som tolker papirrekvisisjonene fra dere.

Publisert 20.09.2017
Sist oppdatert 19.01.2024

​Til tross for at vi har innført manuelle kontrollrutiner, ser vi at enkelte feil ikke blir oppdaget. Feilene viser seg ved at det enten blir registrert analyser som dere ikke har rekvirert, eller at analyser blir unnlatt registrert i vårt datasystem.

Vi jobber med å finne årsaken til feilen, men inntil da må vi beklage det inntrufne og be om at dere, så snart dere oppdager feil, tar kontakt med oss. Vi ber om at dere da tar kontakt på telefon 725 73441 eller 725 73252. I mange tilfeller vil vi da kunne etterregistrere manglende analyser og slette analyser som ikke er ønsket.

Dersom dere har ytterligere spørsmål kan dere ta kontakt med vår kundekontakt Mona Heggheim på telefon 725 74435.