Relis Midt-Norge og Avdeling for klinisk farmakologi

Mottok Legeforeningens kvalitetspris for Primærhelsetjenesten

Kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter (KUPP) ble tildelt Legeforeningens kvalitetspris for primærhelsetjenesten.

Publisert 27.09.2023
Sist oppdatert 22.12.2023

​Prisen ble delt ut under årets Landsstyremøte i Bodø tidligere denne uken. KUPP er et samarbeid mellom RELIS (Regionale legemiddelinformasjonssentre) og avdelingene for klinisk farmakologi i de fire helseregionene i Norge. Prisen er en enorm anerkjennelse av det kvalitetsarbeidet som KUPP utretter. 

Kvalitetsprisen tildeles for arbeid for å heve kvalitet i helsetjenesten. Arbeidet bør blant annet ha ført til resultater som viser forbedring for pasienter, anvendt anerkjente prinsipper og verktøy innen kvalitetstenkning og forbedring, og vært nytenkende. 
Legeforeningens president Anne-Karin Rime sa blant annet følgende under tildelingen:
«En sakkyndig komite har vurdert at årets pris skal gå til KUPP. Begrunnelsen er: KUPP har bidratt betydelig til å øke kvaliteten og sikkerheten i legemiddelbehandlingen i primærhelsetjenesten ved å gi praktisk, tilgjengelig og produsentuavhengig rådgivning innen ulike terapiområder til allmennleger. KUPP bidrar til økt kunnskap og riktigere legemiddelforskrivning og er godt mottatt av allmennlegene, som uten å forlate kontoret får faglig, uavhengig, gratis oppdatering med minimal tidsbruk. Og KUPP fortjener annerkjennelse for sitt viktige arbeid.»
 
RELIS og avdelingene for klinisk farmakologi har siden 2015 tilbudt kunnskapsbasert oppdatering til norske fastleger. Farmasøyter og leger ved avdeling for klinisk farmakologi ved St.Olav har vært initiativtakere og bidratt stort i arbeidet med å iverksette, utvikle og gjennomføre KUPP-besøk hos fastlegene i Helse Midt, og også andre deler av landet. 
 
- Avdelingssjef Trond Oskar Aamo sier prisen er en velfortjent anerkjennelse av den innsatsen som avdelingen har lagt ned i arbeidet med å starte, utvikle og gjennomføre dette kvalitetstiltaket i primærhelsetjenesten. At Legeforeningen omfavner KUPP på denne måten er en stor seier!
 
Det er også mulig å se tildelingen på stream fra tirsdagens prisutdeling. Landsstyremøte 2023 (legeforeningen.no)

De heldige prisvinnerne under årets landsstyremøte er fra venstre Ingrid Lunde Steen (RELIS Midt-Norge og Avdeling for klinisk f

De heldige prisvinnerne under årets landsstyremøte er fra venstre Ingrid Lunde Steen (RELIS Midt-Norge og Avdeling for klinisk farmakologi), Irene Birow Elgen, Siri Tau Ursin, Marit Kristine Smedsrud og Emily McLean stående mellom nestleder Nils Kristian Klev og President Anne Karin Rime. Foto: Legeforeningen/Thomas B. Eckhoff​