Forlenget svartid

Publisert 09.03.2022
Sist oppdatert 19.01.2024

​Vi ser at noen av prøvesvarene våre nå har lengre svartid enn før 7.mars, både elektronisk og på papir. Dette har delvis sammenheng med at vi har måttet oppdatere rekvirentregisteret fra gammelt til nytt system, og samtidig opprette mange nye rekvirenter som vi ikke har hatt i systemet tidligere, blant annet mange kommuneleger og smittevernkontor, relatert til covid-19-pandemien.

Vi har prioritert svartid på covid-19-diagnostikk høyt, og svartiden vår på disse analysene er meget god, men vi ser at det har vært krevende å håndtere nytt laboratoriedatasystem og det store tilfanget av prøver og nye rekvirenter på samme tid, og at svartiden på noen analyser har økt.

Dersom du har spørsmål ta kontakt med oss på telefon 72 57 32 00 eller post.lab@stolav.no.