Forsinkelser for enkelte prøvesvar på papir

Publisert 09.03.2022
Sist oppdatert 19.01.2024

​Vi har for tiden forsinkelser i utsending av prøvesvar på papir for enkelte rekvirenter. Det er stort fokus på å innhente denne forsinkelsen. 

Vi beklager de eventuelle problemer dette skaper. Det gjøres en fortløpende medisinskfaglig vurdering av behov for å ringe ut prøvesvar det er nødvendig. 

Ved behov for rask tilgang til svar ta direkte kontakt med laboratoriet på telefon 72 57 32 00.