Avdeling for klinisk farmakologi

Fri fraksjon av fenytoin og valproat

​Fenytoin og valproat er antiepileptika med høy grad av proteinbinding. Enkelte tilstander som for eksempel hypoalbuminemi, brannskader og kompliserte postoperative forløp kan gi økt fri fraksjon av disse legemidlene. Samtidig administrasjon av andre, høygradig proteinbundne legemidler kan gi samme effekt. Ved slike tilstander kan det være vanskelig å tolke vanlige serumkonsentrasjons-målinger, siden disse måler totalkonsentrasjon (fritt + bundet) av legemidlet. Økt fri fraksjon av valproat og fenytoin kan gi økt risiko for bivirkninger selv om totalkonsentrasjonen ligger innenfor terapiområdet. I slike tilfeller anbefales det derfor å måle fri fraksjon, for å få et bedre bilde av pasientens reelle medikamentbelastning.

Analyse av fritt valproat og fritt fenytoin kan bestilles elektronisk i RoS eller Helseplatformen. Vi anbefaler å kontakte avdelingen ved bestilling (sentralbord: 72 82 91 00 eller vakthavende lege: 917 06 522), slik at hensiktsmessig prøvehåndtering og hastegrad kan avtales. 

Ved ønske om analyse av fri fraksjon av valproat eller fenytoin må prøven i størst mulig grad holdes avkjølt, og være laboratoriet i hende innen 8 timer etter prøvetaking. Ved lengre transport må prøven holdes nedfrosset.
Sist oppdatert 16.01.2023