Grunnstoffanalyser

Avdeling for klinisk farmakologi

Avdeling for klinisk farmakologi har metodikk for å kvantifisere toksiske metaller og andre grunnstoffer i ulike typer prøvematerialer, blant annet biologiske prøver (urin, fullblod og plasma/serum). Analysene utføres med induktivt koplet plasma-massespektrometri (ICP-MS). ICP-MS kan detektere aktuelle komponenter ved meget lave konsentrasjoner og med stor grad av nøyaktighet. Vi kan, hvis ønskelig, vurdere analysesvarenes kliniske/toksikologiske betydning.

Analyserepertoar og prøvetaking 

Tabellen under viser vårt standard analyserepertoar, primært prøvemateriale og anbefalt prøverør ved prøvetaking.

Ved analyse av spormetall og andre grunnstoff er kontamineringsproblematikk viktig å ta hensyn til. Kontaminering, altså forurensning av prøven på en slik måte at analyseresultatet blir feil, kan oppstå både under prøvetakingen og ved bruk av feil prøverør for oppbevaring. Praktiser god hygiene under prøvetakingen og benytt de anbefalte prøverørene i tabellen under. Avdeling for klinisk farmakologi forbeholder seg retten til ikke å utføre en avtalt analyse dersom feil utstyr er benyttet.

Grunnstoff Primært prøvemateriale Beholder og prøvetaking
Aluminium Serum Blodprøve tas på rør med kongeblå kork (uten tilsetning). Prøven sentrifugeres, og serum overføres til nytt rør med kongeblå kork (minimum 0,5 mL). 
Arsen Uten blod

Plastrør. 

Heparinrør (grønn kork) eller EDTA-rør (kongeblå kork). 

Bly Urin
Blod
Heparinrør (grønn kork) eller EDTA-rør (kongeblå kork). 
Jern Urin Plastrør.
Kadmium Blod Heparinrør (grønn kork) eller EDTA-rør (kongeblå kork). 
Kalsium Blod Heparinrør (grønn kork) eller EDTA-rør (kongeblå kork). 
Kobber Serum Blodprøve tas på rør med kongeblå kork (uten tilsetning). Prøven sentrifugeres, og serum overføres til nyt rør med kongeblå kork (minimum 0,5 mL).
Kobolt Serum Blodprøve tas på rør med kongeblå kork (uten tilsetning). Prøven sentrifugeres, og serum overføres til nyt rør med kongeblå kork (minimum 0,5 mL).
Krom Serum Blodprøve tas på rør med kongeblå kork (uten tilsetning). Prøven sentrifugeres, og serum overføres til nyt rør med kongeblå kork (minimum 0,5 mL).
Kvikksølv Blod 
Urin
Heparinrør (grønn kork) eller EDTA-rør (kongeblå kork).
Plastrør.
Mangan Blod Heparinrør (grønn kork) eller EDTA-rør (kongeblå kork).
Molybden Blod Heparinrør (grønn kork) eller EDTA-rør (kongeblå kork).
Nikkel Serum Blodprøve tas på rør med kongeblå kork (uten tilsetning). Prøven sentrifugeres, og serum overføres til nyt rør med kongeblå kork (minimum 0,5 mL).
Selen Blod Heparinrør (grønn kork) eller EDTA-rør (kongeblå kork).
Sink Serum Rør for serum (rød kork med gul ring).
Thallium Blod Heparinrør (grønn kork) eller EDTA-rør (kongeblå kork).

Pris per prøve varierer med prøveantallet og antallet analytter per prøve.

Ta kontakt med laboratoriet på telefon 72 82 91 00 dersom det er uklarheter rundt prøvetakingen, spørsmål om analyse av andre grunnstoff eller avtale om pris.

 


 

Sist oppdatert 20.12.2023