Brukerhåndbok medisinsk mikrobiologi

Gynekologiske infeksjoner (unntatt uretritt/cervicitt)

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Etiologisk agens
N. gonorrhoeae (Gc), Sopp (Candida), Trichomonas, Chlamydia trachomatis, Herpes simplex, (Streptokokker gruppe A eller Staphylococcus aureus ved invasiv infeksjon eller erosjoner)

Prøvemateriale/Prøvetaking
Sekret/puss fra cervix (Gc, aerobe bakterier ), urin (klamydia), rektum, hals (Gc), vagina (Trichomonas, sopp), vesikkelmateriale (Herpes)

Forsendelse
Pensel i transportmedium, spesialpensel og transportmedium for Chlamydia evt. urinprøve på urinvakuumrør (gul kork). Sendes avkjølt.

Kommentar
Aerob dyrkning av vaginalprøve eller cervixprøve anbefales kun ved spørsmål om invasiv infeksjon. Prøve til trichomonasdyrkning anbefales dersom mikroskopi på legekontoret er negativ og den kliniske mistanken likevel er sterk.

Sist oppdatert 19.01.2024