Håranalyser

Avdeling for klinisk farmakologi

Legemidler og rusmidler tas opp i håret fra blodet og bindes i håret etter hvert som det vokser. Mens analyse av blod, spytt og urin som oftest reflekterer et relativt nylig inntak, kan håranalyser avdekke stoffbruk i flere måneder og i enkelte tilfeller år etter inntak. Håret på hodet vokser ca. 1 cm per måned, og segmentering (oppklipping) av hårprøven før analyse kan gi informasjon om omtrentlig tidsperiode for stoffinntak. Det er viktig å være klar over at enkeltinntak kan være vanskelig å spore i hår, slik at en negativ håranalyse ikke kan utelukke sporadisk bruk.
 
Håranalyser er egnet i tilfeller hvor det ønskes å øke tidsvinduet for påvisning. Ved etablering av et kontrollregime med urintesting kan en håranalyse i starten av kontrollperioden være nyttig for å kartlegge hvilke stoff som har vært misbrukt i tiden forut. Håranalyser kan benyttes som et supplement til en rusanamnese, f.eks. hos pasienter som vurderes for LAR-behandling. Håranalyser kan også benyttes til å bekrefte jevnlig inntak av forskrevne medikamenter.
 
For mer omtale av ulike prøvematerialer til rusmiddeltesting anbefales informasjonsvideoen Rusmiddeltesting: Prøvematerialer fra Norsk forening for klinisk farmakologi.

Avdeling for klinisk farmakologi tilbyr håranalyse ved rekvirering på vår ordinære rekvisisjon. Analyserepertoaret i hår fremgår av rekvisisjonen​.  Vennligst les våre anbefalte prøvetakingsprosedyrer før prøvetaking. Det må påregnes inntil tre ukers svartid på håranalyser.
 

Prøvetakingsutstyr kan bestilles via nettskjema eller ved å kontakte avdelingen på telefon 72 82 91 00. Ring dette telefonnummeret eller send e-post til farmakologi@stolav.no ved eventuelle spørsmål om håranalyser. 

Sist oppdatert 07.05.2024