Brukerhåndbok medisinsk mikrobiologi

Hepatitt

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

​Etiologiske agens

Hepatitt A-E virus, Epstein–Barr-virus (EBV), cytomegalovirus (CMV)

Prøvemateriale

Serum, evt. EDTA-blod til antistoffundersøkelser. EDTA-blod til alle PCR-undersøkelser.

Forsendelse

Serum kan sendes ved romtemperatur.
EDTA-blod kan sendes i romtemperatur, og bør helst være på laboratoriet innen ett døgn.

Kommentar

Serologi er anbefalt metode for alle nevnte agens. PCR benyttes i spesielle tilfeller. Dette gjelder også EDTA-blod til EBV- og CMV-PCR som først og fremst er aktuelt ved spørsmål om reaktivert infeksjon eller infeksjon hos immunsupprimerte.

Sist oppdatert 19.01.2024