HER-id og legenavn

Publisert 22.12.2022
Sist oppdatert 19.01.2024

​Etter overgang til nytt laboratoriedatasystem har regionen gått over til å bruke HER-id som rekvirentkode. Denne er unik for hver rekvirent, og leger som har arbeidssted flere steder kan være tilknyttet flere HER-id-er. Vi vil gjerne ha oppgitt både riktig HER-id og navn på rekvirent på papirrekvisisjonene våre. 

Sykehjem, hjemmetjeneste, jordmortjeneste og andre helsetjenester er som regel knyttet opp via egen kommune, med egen HER-id. Vi minner om at når et sykehjem eller andre helsetjenester har tilsynslege som skal bestille prøver, er det ikke legen sin HER-id som skal oppgis på papirrekvisisjonen. Da er det sykehjemmet eller helsetjensten sin HER-id som står som rekvirent. Oppgi i tillegg legen sitt navn og HER-id som kopirekvirent om det er ønskelig at legen skal få svar direkte. 

Riktig HER-id finner du ved å søke i Adresseregisteret Norsk Helsenett: https://register.nhn.no/ar

For å få opp denne lenken må du bruke nettleser Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox. Nettleser Internet Explorer støttes ikke lenger av Grunndata registerportal. 

Utsnitt av felt for rekvirentopplysninger på rekvisisjonen

Foto:Felt for rekvirentopplysninger på rekvisisjonen