Brukerhåndbok Medisinsk mikrobiologi

HIV og AIDS-relatert sykdom

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Etiologisk agens

HIV

Prøvemateriale

Serum til antistoffpåvisning.
EDTA-plasma til kvantitativ analyse med PCR (aktuelt ved behandling). Bruk PPT-rør (hvit kork) som sentrifugeres ved 1300 g. i 10 minutter før forsendelse.

Forsendelse

Serum kan sendes i romtemperatur.
EDTA-blod kan sendes i romtemperatur, og bør være på laboratoriet innen ett døgn.

Sist oppdatert 19.01.2024