Hyppigere analysefrekvens for immunsuppressiva og ny analysemetode for takrolimus og everolimus - Avdeling for klinisk farmakologi

Avdeling for klinisk farmakologi har i flere år utført konsentrasjonsmålinger av de immunsuppressive medikamentene takrolimus og ciklosporin (CyA) i blod. Fra 1. februar 2016 tar vi i bruk ny analysemetode for takrolimus som også omfatter everolimus (salgsnavn: Certican, Votubia, Afinitor). Everolimus brukes hovedsakelig innenfor transplantasjonsmedisinen, men er også indisert ved noen sjeldne krefttyper.

Publisert 20.09.2017
Sist oppdatert 19.01.2024

​Samtidig vil vi også gå over til å sette opp analyse av ciklosporin, takrolimus og everolimus fem dager i uka, mot tidligere tre dager i uka. Prøvesvar sendes ut øyeblikkelig etter at analysen er ferdig, og vil foreligge senest første påfølgende hverdag etter at prøven kommer oss i hende. Ved behov for raskere svar enn dette må vakthavende lege kontaktes på telefon 917 06 522.

I samråd med Nyreavdelingen ved St. Olavs Hospital er referanseområdet for everolimus satt til 6-10 ng/ml, og gjelder for prøver tatt medikamentfastende (C0-prøver) ved indikasjon nyretransplantasjon. Vi viser for øvrig til protokoller for bruk av everolimus i transplantasjon eller ved andre indikasjoner. Everolimuskonsentrasjoner lavere enn 3 ng/ml eller høyere enn 12 ng/ml vil bli vurdert av vakhavende lege og ringt ut til rekvirenten dersom dette anses nødvendig.

 TakrolimusEverolimusCiklosporin (CyA)
Måleområde1 – 25 ng/ml1 – 25 ng/ml15 – 2000 ng/ml
Referanseområde*Oftest 3 – 8 ng/mlOftest 6 – 10 ng/mlOftest 60 – 125 ng/ml
Varslingsgrenser<3 og >20 ng/ml<3 og >12 ng/ml<50 og >400 ng/ml

* Referanseområdet gjelder medikamentfastende prøver (C0-prøver) og  avhenger av indikasjon og fase av behandling.