Hyppigere analysefrekvens for s-lamotrigin - Avdeling for klinisk farmakologi

Publisert 20.09.2017
Sist oppdatert 19.01.2024

​Fra 1. februar 2016 vil vi gå over til å sette opp analyse av s-lamotrigin fem dager i uka, mot tidligere tre dager i uka.

Prøvesvar vil vanligvis foreligge første påfølgende hverdag etter at prøven kommer oss i hende.

Ved behov for raskere svar enn dette må vakthavende lege kontaktes på telefon 917 06 522.