Brukerhåndbok medisinsk mikrobiologi

Influensa

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

​Mest aktuelle etiologiske agens

Influensavirus A, B

Prøvemateriale

Hals- eller nasopharynxprøve til PCR

Forsendelse

Penselprøve i virustransportmedium. Kan sendes i romtemperatur.

Kommentar

Serologi tilbys ikke.

Sist oppdatert 19.01.2024