Informasjon for rekvirenter og helsepersonell (primær-, kommune- og spesialisthelsetjenesten)

Levering av prøver til laboratoriet utenom åpningstidene

Rett utfylling og merking av prøvene er en forutsetning for at prøver skal kunne analyseres og vurderes. Alle prøver skal ha tilhørende rekvisisjon. De vanligste prøvene laboratoriene tilbyr står på de ulike rekvisisjonsskjemaene. Ønske om andre analyser som står i Brukerhåndboken kan føres på rekvisisjonsskjemaet i tillegg.

Utfylling av rekvisisjoner

Rekvisisjonene til Immunologi og transfusjonsmedisin, Medisinsk biokjemi og Medisinsk mikrobiologi leses optisk. Optisk lesing krever originalkvalitet på rekvisisjonen, og kopierte rekvisisjoner må derfor håndteres manuelt.  Rekvisisjonene på våre nettsider må av den grunn kun benyttes i nødsfall. Bestill nye rekvisisjoner her Bestilling av rekvisisjoner og prøvetakingsutstyr .

Last ned rekvisisjonsskjema (PDF):

Rekvisisjonsskjema immunologi og transfusjonsmedisin

Rekvisisjonsskjema Laboratoriet Orkdal Sjukehus

Rekvisisjonsskjema medisinsk biokjemi

Rekvisisjonsskjema medisinsk mikrobiologiRekvisisjonsskjema klinisk farmakologiRekvisisjonsskjema medisinsk genetikkRekvisisjon for histologi

Rekvisisjon for cytologiRekvisisjon for farmakogenetikk

Rekvisisjon FISH/Biobank, MyelomatoseSamtykkeerklæring FISH/Biobank, Myelomatose


Her kan du bestille nødvendig prøvetakingsutstyr og rekvisisjoner til bruk ved for forsendelse av prøver til våre laboratorier. Alle vakuumrør har begrenset holdbarhet og utløpsdato er påført rørene. Av den grunn ber vi om at prøvetakingsutstyr bestilles for inntil 2 måneders forbruk. Varene er kostnadsfrie under forutsetning av at de benyttes til forsendelse av prøver til våre laboratorier. Legg inn e-postadresse ved bestilling for å motta ordrebekreftelse.

Bestillingsskjema for prøvetakingsutstyr og rekvisisjoner

Har du spørsmål kontakt:

  • Logistikk og forsyning telefon 909 81 580
    E-post: forsyning@stolav.no for spørsmål knyttet til bestillingen.
  • Kundekontakt Laboratoriemedisinsk klinikk telefon: 72 57 44 35. 
    E-post: kundekontakt.pht@stolav.no for andre spørsmål.

 


Rekvirering av prøver

Laboratoriemedisin - Rekvirenter - Kommunale tjenester

Laboratoriemedisin - Rekvirenter - eRekvirering av Covid-19 prøver - Kommunale tjenester

Laboratoriemedisin - Rekvirenter - Legekontor

Laboratoriemedisin - Rekvirenter - Spesialisthelsetjenesten

Riktig prøvetakingsrør og rett antall

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin (pdf)

Avdeling for klinisk farmakologi (pdf)

Avdeling for medisinsk biokjemi (pdf)Avdeling for medisinsk mikrobiologi (pdf)


Avdeling for medisinsk biokjemi organiserer Hente- bringetjeneste for primærhelsetjenesten.

Vi tilbyr:

  • Henting av prøver på avtalt sted og tidspunkt
  • Distribusjon av post mellom legekontor og alle St. Olav hospitals avdelinger
  • Gratis prøvetakingsutstyr
  • Emballasje for transport av prøver og rekvisisjone
For mer informasjon ta kontakt med vår kundekontakt:

Legekontor som ikke er tilknyttet Hente-bringetjenesten må sende prøvene per post.
Bestillingsskjema for prøvetakingsutstyr

Nye rutiner for forsendelse av biologisk materiale fra 1.1.2018

Rekvirenter som ikke kan benytte Hente- bringetjenesten må sende prøvene per post. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap stiller krav til transport av biologisk materiale. Slike sendinger må være merket med UN 3373, biologisk stoff, kategori B.

Prøver som skal sendes per post må leveres på et postkontor, Post i butikk, landpostbud eller internt postkontor, ikke i utendørs postkasse. Frist for innlevering varierer fra sted til sted, se Postens oversikt over tidsfrister for innlevering.

Vær oppmerksom på forsinkelse i postgangen på helligdager. Prøver må ikke sendes i posten dagen før lengre høytids- eller helligdagsperioder.

Vi tilbyr: 
Fraktetiketter og  forsendelseskonvolutter til forsendelse av biologisk materiale.
Forskriftsmessige merkede konvolutter.

Krav til rekvirenten:
Prøvetakingsrørene og rekvisisjonene må være forsvarlig og riktig merket.   
Prøvetakingsrør legges i transporthylse for å beskytte de under sending.
Både transporthylsen med prøverøret og rekvisisjonen må legges i konvolutten.
Dersom rekvisisjonen må brettes er det tilstrekkelig å brette den en gang.

Alt nødvendig prøvetakingsutstyr som prøverør, transporthylser, rekvisisjoner og konvolutter kan enkelt bestilles kostnadsfritt


Analyseresultat fra rekvirerte analyser sendes som hovedregel bare til rekvirent og eventuelt ønsket kopirekvirenter (ikke til pasienten).

Vi tilbyr elektronisk svarrapportering til rekvirentene. Helse Midt-Norge IT (Hemit) er vår samarbeidspartner for etablering av elektronisk svaroverføring. Dersom du ønsker elektronisk svarformidling, ta kontakt med Hemit på telefon 03612.

Unntak

Avdeling for patologi har åpnet for elektronisk svarformidling til legekontor med CGM-journal, versjon 121. Andre journalsystemer mottar papirsvar.

Avdeling for medisinsk genetikk kan foreløpig ikke tilby elektronisk svarformidling.Sist oppdatert 22.05.2023