Brukerhåndbok Medisinsk mikrobiologi

Keratitt, bakteriell, sopp og amøbe

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

​Mest aktuelle etiologiske agens

Staphylococcus spp., Streptococcus spp.,Pseudomonas spp., Enterobacteriaceae, Moraxella spp., Haemophilus spp., Bacillus (fremmedlegeme), Nocardia (kirurgi/penetrerende skade), Candida spp., diverse muggsopp, Acantamoeba spp.

Prøvemateriale

Corneaavskrap. Sås direkte ut på øyeavdelingen. Sjekk at skåler ikke er tørket ut og er holdbare før bruk. Skaff evt. ferske medier.  For bakterier brukes blod- og sjokoladeagar. To Saboraud-glukoseagarskåler benyttes ved indikasjon for soppdyrkning. Ved spørsmål om amøbekeratitt benyttes egne dyrkningsmedier som lages før bruk. Kontakt vakthavende mikrobiolog for avtale.  Merk alle utsådde skåler på undersiden med navn og fødselsnummer samt retningen for deponering av 1-4 strøk materiale.

Forsendelse

Bringes rett til laboratoriet for inkubering rett etter utsæd.

Sist oppdatert 19.01.2024