Avdeling for klinisk farmakologi

Amfetamin: Medisinsk eller illegalt?

Preparater som inneholder deksamfetamin eller lisdeksamfetamin, som omdannes til deksamfetamin i kroppen, brukes i økende grad innen behandling av ADHD i Norge. Dette gir utfordringer med tanke på rusmiddeldiagnostikk i en gruppe hvor dette er viktig, og ofte av betydning for behandlingen.

​Terapeutisk bruk av amfetamin

Bruksområdet for amfetamin begrenser seg stort sett til behandling av ADHD. Amfetaminmolekylet er kiralt, det vil si at det har en høyredreid og en venstredreid form, kalt henholdsvis deksamfetamin og levoamfetamin. En analogi til dette er hender – de er speilbilder av hverandre, men venstre hånd passer ikke i høyre hanske og omvendt. Amfetamin forskrives vanligvis som deksamfetamin (kun den høyredreide formen) eller som lisdeksamfetamin (et stoff som brytes ned til deksamfetamin i kroppen). Amfetamin kan også forskrives som en 50:50-blanding av deksamfetamin og levoamfetamin, kalt racemisk amfetamin, men dette gjelder et fåtall pasienter. Illegalt produsert amfetamin inneholder både levoamfetamin og deksamfetamin.

Rusmiddelanalyser ved forskrivning av amfetamin

Pasienter med ADHD har hyppig komorbide ruslidelser eller tidligere rusmisbruk, og forskrivning av amfetaminpreparater forutsetter at det ikke er samtidig rusmisbruk. Av denne grunn er det ofte aktuelt med rusmiddeltesting i denne pasientgruppen. Det vil da være ønskelig å skille bruken av forskrevet, medisinsk amfetamin fra eventuell tilleggsbruk av illegalt amfetamin. Vanlige rusmiddelanalyser skiller ikke mellom levoamfetamin og deksamfetamin, og kan derfor ikke skille mellom inntak av illegalt amfetamin og inntak av forskrevet deksamfetamin eller lisdeksamfetamin. For å oppnå dette, må man benytte en kiral analyse som kan skille høyre- og venstreformen av molekylet.

Forventede funn ved bruk av ulike amfetaminpreparater
Preparat InnholdsstoffDoseringForventede  analysefunn
Vanlig analyseKiral analyse
Racemisk amfetamin1:1 blanding av levo- og deksamfetamin30 - 45 mg/døgnAmfetaminCa. 30-50 % deksamfetamin
Elvanse® Aduvanz®Lisdeksamfetamin30 - 70 mg/døgn Amfetamin100 % deksamfetamin
Attentin®Deksamfetamin 20 - 40 mg/døgnAmfetamin100 % deksamfetamin
Metamina®Deksamfetamin , ev. små mengder levoamfetamin20 - 40 mg/døgnAmfetamin90-100 % deksamfetamin
Adderall®1:3-blanding av levo- og deksamfetamin20 - 60 mg/døgnAmfetamin60-90 % deksamfetamin
Illegalt amfetaminAmfetamin og/eller metamfetaminVanlig rusdose: ≥50 mgAmfetamin og/eller metamfetaminCa. 30-50 % deksamfetamin
Ved vår avdeling gjøres kiral amfetaminanalyse rutinemessig i alle spytt, urin- og serumprøver som er positive på amfetamin og ikke samtidig positive på metamfetamin, for å kunne skille mellom forskrevet og illegalt amfetamininntak.

Ta kontakt med avdelingen på telefon 72 82 91 00 eller e-post farmakologi@stolav.no ved spørsmål angående disse analysene.

Sist oppdatert 26.01.2024